10. klass, 11. klass, 12. klassEesti keel

Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum. Gümnaasiumi stilistikaõpik

Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum. Gümnaasiumi stilistikaõpik

Õpiku on kirjutanud oma valdkonna üks tuntumaid praktikuid. Õpik katab ära ainekava põhilised punktid: keel suhtlemise vahendina, stiili elemendid ja funktsionaalstiilid, teadlik kirjutamine ja teadustekst. See on mõeldud kasutamiseks gümnaasiumikursusele, kuid peaks sobima igale keelekasutajale, kes soovib uurida elegantse ja arusaadava kirjutamise põhitõdesid ning nende rakendamist. Õpikust leiab huvitavaid ja ilmekaid näiteid suhtlussituatsiooni eripärast ja sellest, milliseid keelelisi valikuid nendest sõltuvalt teha. Teoreetilist osa toetab rikkalik valik harjutusi ja loovülesandeid.

  • Ainus gümnaasiumi stilistikaõpik.
  • Sisukas ja hea stiilitunnetusega tekst.
  • Palju ilmekaid tekstinäiteid.
  • Metoodiliselt mitmekesised ülesanded.
  • Põhjalik mõistesõnastik.

Digiõpiku aluseks on 2022. aasta uuendatud juurdetrükk.

Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum. Gümnaasiumi stilistikaõpik

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Katrin Kern on Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppejõud, keeletoimetaja ning koolitaja. Katrin kuulub emakeele seltsi keeletoimkonda ja on Eesti keeletoimetajate liidu asutajaliige.

Ilona Võik on Lähte ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning Tartu ülikooli õpetajate seminaris eesti keele õpetaja.