10. klass, 11. klass, 12. klassAjalugu

Lähiajalugu gümnaasiumile. II osa

1.1. KÜSIMUSED JA ÜLESANDED

Millised sündmused rahvusvahelistes suhetes tõukasid Eesti lootusetusse olukorda augustis ja septembris 1939? Põhjenda vastust kahe näitega.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Anna hinnang Konstantin Pätsi juhatatud 26. septembri 1939. a valitsuse koosoleku otsustele.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Mis oli Eesti ja NSV Liidu vastastikuse abistamise lepingu põhisisu? Milline oli selle mõju Eesti välispoliitikale?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Miks halvenesid Eesti ja Soome suhted Talvesõja ajal?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Milles seisnes baltisakslaste ümberasumine ehk Umsiedlung?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Kas Eesti okupeerimine 17. juunil 1940. a olnuks välditav?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Miks võib väita, et Eesti okupeerimine Punaarmee poolt 1940. a juunis ei toimunud päris ilma vastupanuta? Too konkreetne näide.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Kes olid nn juunikommunistid? Mis oli nende tegevuse eesmärk?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Milles seisnes sovetiseerimine ja poliitiline terror Nõukogude okupatsiooni esimesel aastal?

Logi sisse

Vastus salvestatud!