6. klassLoodusõpetus

Loodusõpetuse tööraamat 6. klassile. I osa

Sisukord

1. teema kokkuvõte

Selgita pildi põhjal, kuidas on omavahel seotud mulla tekkimine, mullaorganismid ja aineringe. Kasuta kindlasti neid sõnu: huumus, vihmaussid, bakterid, seened, mullasõmerad, taimed, mullahorisondid, aineringe, lagundamine.

Joonis 18. Aineringe ja mikroorganismid. Mullas on: bakterid, seened, ainuraksed, hooghännalised, lestad, ussid, keriloomad ja seal toimub lagundamine. Maa peal kasvavad taimed, kes on juurtega mullas. Mullas on ka suuremaid loomi, nagu mutt.

Vastus salvestatud!

Mõtle välja kampaania, mis annab teavet mulla tähtsuse kohta ning kirjeldab, miks on muld eriline. Milline võiks olla kampaania? (Millistest osadest see koosneb, millised on põhilised märksõnad ja mil viisil teavet edastab?)

Vastus salvestatud!

Kirjuta teemantluuletus mullast. Teemantluuletuse struktuur:

Esimesel real on nimisõna, teisel real kaks tegusõna, kolmandal real neli omadussõna, neljandal real sünonüüm.

 

Vastus salvestatud!

Kirjuta ühe lausega, mis sulle mulla õppimisest meelde jäi.

Vastus salvestatud!

Skaala 1 kuni 6. Ühe juures on punane kurb nägu ja kuue juures roheline rõõmus nägu.

Vaata pilti ja vasta kirjalikult. Hinda (arvuga 1–6), kui hästi mõistad elu mullas ja sellega seotud aineringet. Põhjenda.

Vastus salvestatud!

Esita kaks huvitavat küsimust mulla kohta.

1) …
2) …

Leia vastused.

Vastus salvestatud!