5. klassMatemaatika

Matemaatika tööraamat 5. klassile. II osa

Sisukord

Matemaatika tööraamat 5. klassile. II osa

Autori eesmärk on säilitada ja ergutada laste loomulikku uudishimu ja fantaasiat.

  • Lõiming teiste õppeainetega.
  • Elulised, üldpädevuste temaatikaga seotud tekstülesanded.
  • Iga teema lõpeb kordamise ja „proovikontrolltööga“.
  • Iga tunni lõpus kodused ülesanded.
  • Paljud tööraamatu ülesanded on veebis interaktiivsed.
  • TaskuTargas on iga peatüki juures tööraamatu autori koostatud kolm automaatkontrolliga lisaülesannet. 

TaskuTargas on peatükkidena tööraamatu lehitsetav pdf, 2021. aasta esmatrükk.

Matemaatika tööraamat 5. klassile. II osa

Tauri Viil unistas juba koolipõlves matemaatikaõpetaja elukutsest. Ta on lõpetanud Tartu ülikoolis matemaatika ja matemaatikaõpetaja eriala ning jätkab õpinguid Stockholmi ülikoolis. Tauri on matemaatikat õpetanud nii Tartu Tamme kooli 4.–9. klassidele kui ka Tartu ülikooli tulevastele õpetajatele.