5. klassMatemaatika

Matemaatika tööraamat 5. klassile. II osa

50. JAGUVUSE TUNNUSED

Tihti on vaja kiiresti teada, kas üks arv jagub teisega või mitte. Et mitte iga kord arve pikalt läbi jagada, on leitud lihtsad tunnused, mis aitavad meil jaguvust hinnata.

TÄHTIS!

Arv jagub 2-ga siis, kui arv lõpeb paarisnumbriga, muul juhul mitte.

Arv jagub 5-ga siis, kui arvu lõpus on 0 või 5, muul juhul mitte.

Arv jagub 10-ga siis, kui arvu lõpus on 0, muul juhul mitte.

TÄHTIS!

Arv jagub kolmega, kui arvu ristsumma jagub kolmega, muul juhul mitte.

Arv jagub üheksaga, kui arvu ristsumma jagub üheksaga, muul juhul mitte.

Arvu ristsumma on arvu numbrite summa.

Koosta kolm erinevat neljakohalist arvu, mis jaguvad nii kahe kui ka viiega.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Lahenda vihikusse

Õuntega plaadikook.
  1. Vanaisa tahtis omatehtud plaadikoogi jagada võrdselt enda ja nelja lapselapse vahel. Mitmeks tükiks peab ta koogi lõikama, et kõik saaksid rohkem kui ühe tüki? Millist jaguvuse põhimõtet peab vanaisa arvestama?
  1. Asenda arvudes 574Δ, 38Δ ja 15Δ5 sümbol Δ numbriga, nii et saadud arvud jaguksid a) 2-ga; b) 5-ga. Leia kõik võimalikud variandid.
  1. Uuri, kas arvud 7 543 876 476, 842 072 328 247 ja 888 777 666 555 jaguvad 3-ga või 9-ga. Loe neid arve sõnadega.
  1. Koosta kaks kolmekohalist, kaks viiekohalist ja kaks seitsmekohalist erinevat arvu, mis jaguksid korraga 2-ga, 3-ga, 5-ga, 9-ga ja 10-ga.
  1. Ema palus Oskaril tuua poest kolm kilogrammi viinamarju ja andis talle kaasa 14 eurot. Tagasi tulles ütles Oskar, et ta sai täpselt kolm kilogrammi viinamarju ja tal ei jäänud ostust üldse raha üle. Ema kahtles Oskari jutus. Miks?
  1. Selleks, et arv jaguks 4-ga, peab arvu kahest viimasest numbrist moodustatud arv jaguma 4-ga (nt 924 jagub 4-ga, sest 24 jagub 4-ga). Millised arvudest 114, 256, 652, 2234, 25 616, 544, 854, 3788, 17 002 ja 500 jaguvad 4-ga?
  1. * Arv jagub 6-ga siis, kui ta jagub nii kahe kui ka kolmega. Sõnasta 6-ga jaguvuse tunnus.

Kodused ülesanded 50

Koosta kolm neljakohalist arvu, mis jaguvad 3-ga ja 10-ga, aga ei jagu 5-ga.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Kui arv lõpeb 0-ga, siis mida sa tead kindlasti arvu tegurite kohta?

Logi sisse

Vastus salvestatud!