5. klassMatemaatika

Matemaatika tööraamat 5. klassile. III osa

Sisukord

Matemaatika tööraamat 5. klassile. III osa

Autori eesmärk on säilitada ja ergutada laste loomulikku uudishimu ja fantaasiat.

  • Materjali ülesehitus:
    • iga tunni materjal mahub paarislehele;
    • iga teema lõpeb kordamise ja „proovikontrolltööga“;
    • igale õppetunnile vastab kindel kodune ülesanne tööraamatu lõpus eraldi osas.
  • Lõiming teiste õppeainetega.
  • Elulised, üldpädevustega seotud tekstülesanded.

TaskuTargas on peatükkidena tööraamatu lehitsetav pdf, 2022. aasta esmatrükk.

Vaata ka tööraamatu I osa ja II osa!

Matemaatika tööraamat 5. klassile. III osa

Tauri Viil unistas juba koolipõlves matemaatikaõpetaja elukutsest. Ta on lõpetanud Tartu ülikoolis matemaatika ja matemaatikaõpetaja eriala ning jätkab õpinguid Stockholmi ülikoolis. Tauri on matemaatikat õpetanud nii Tartu Tamme kooli 4.–9. klassidele kui ka Tartu ülikooli tulevastele õpetajatele.