Suletud võnkering

Elektromagnetilised vabavõnkumised tekivad mahtuvust (kondensaator, C) ja induktiivsust (raudsüda­mikuga pool, L) sisaldavas vooluahelas – võnkeringis.

fuusika71

Elektromagnetilised vabavõnkumised tekivad tühjeneva kondensaatori ja poolis tekkiva ekstravoolu koosmõjus kus:

  • esimese veerandperioodi jooksul püüab laetud konden­saa­tori tühjenemisvool ületada pooli ekstravoolu
  • teise veerandperioodi jooksul takistab ekstravool konden­saa­tori tühjenemisvoolu kadumist – kondensaator laadub esialgsega võrreldes vastupidiselt
  • kolmanda veerandperioodi jooksul püüab algsega vastupidiselt laetud kondensaatori tühjene­mis­vool ületada pooli ekstravoolu
  • neljanda veerandperioodi jooksul takistab ekstravool kondensaatori tühjenemisvoolu kadumist – kondensaator laadub selliselt nagu protsessi alguseski.

Kirjeldatud tsükli kestus – vabavõnkumise periood – on arvutatav valemist:

fuusika72

kus T – vabavõnkumiste periood, L – (induktiivpooli) induktiivsus, C – (kondensaatori) mahtuvus.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud