TAKTIMÕÕT 4/4

4/4 ehk “neli neljandikku” taktimõõt tekib kui 4-osalises meetrumis vastab ühele osale (löögile) veerandnoot. Näiteks marsis.

Taktimõõtu 4/4 on tähistatud ka märgiga C (common time)

Liittaktideks nim. ühesugustest lihttaktidest moodustatud takte, mille esimene rõhk on kõige tugevam. Rõhkude arv lihttaktis võrdub temas esinevate lihttaktide arvuga.

Liittaktnelineljandik

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud