Teenindus

Teenindav majandus ehk teenindussektor on väga lai mõiste. Ühine tunnusjoon on teenuste osutamine. Teenusepakkuja panustab oma aega, teadmisi ja oskusi, ei loo ainelist kaupa, kuid annab kliendi jaoks väärtusliku tulemuse. Teenused on mittemateriaalsed ehk ainetud kaubad.

Avalikud ja erasektori teenused. Peamine teenindusharu on kaubandus. Ettevõtetele ja riigiasutustele pakutavaid teenuseid nimetatakse äriteenusteks. Nt omavalitsused tellivad tänavapuhastuse, kauba toomine poodi. Eraisikutele suunatud teenused on isikuteenused, nt juuksur, maniküür, tervisekindlustus, teater, jne.  Teenuseid võivad osutada eraisikud, omavalitsused ja riigiettevõtted. Üksikisiku ja ettevõtte puhul on tegu erasektori teenustega. Riik ja omavalitsused osutavad avalikke teenuseid, mida pakutakse riigilõivu või maksumaksjate raha eest. Avalikud teenused on korrakaitse, riigikaitse, üldharidus ja tervishoid.

Teenindusharud ja roll majanduses

Arenenud riikides töötab 70-80% hõivatutest teeninduses, siin luuakse kõige enam uusi töökohti. Teenindus on kõige mitmekülgsem ja paljude allharudega majanduse osa. Eraisikut mõjutavad kõige rohkem kaubandus, veondus, haridus, pangandus ja tervishoid. Pangandus tagab häireteta raharinge, ilma milleta majandus ei toimi.  Haldavad eraisikute ja ettevõtete ülekandeid jt tehinguid, laenavad ja hoiustavad raha. Pangakaardi- ja internetimaksed toimuvad pankade kaudu.

Tervishoiu alla kuuluvad haiglad, polikliinikud, taastusravikeskused. Eestist kaugemalgi on tuntud Pärnu, värska ja Haapsalu sanatooriumid.

Mudaravi

Mudaravi

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.