Tegusõnade aspekt

Vene keeles on kaks aspekti:

1) imperfektiivne aspekt (несовершенный вид)

2) perfektiivne aspekt (совершенный вид).

Mõnedel tegusõnadel on ainult üks aspekt (nt. tahtma – хотеть), teistel verbidel on aga kaks aspekti (nt. ostma – покупать, купить).

Tavaliselt moodustavad imperfektiivsed ja perfektiivsed tegusõnad paari. Mõned neist paaridest tõlgitakse eesti keelde erinevate sõnadega, mõned paarid tõlgitakse ühe ja sama tegusõnaga. Alljärgnevalt mõned näited:

See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud