Ainuõõssed

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 10

Eestis elavad hüdrad (kuni 1,5 cm) ...

2 / 10

Ainuõõssed on arenenumad loomad kui käsnad, sest ...

3 / 10

Ainuõõssed on sellise nimega loomarühm, sest ...

4 / 10

Ainuõõssed on looduses tähtsad, sest ...

5 / 10

Ainuõõssetest on inimesele ohtlikud ...

6 / 10

Õisloomade hulka kuuluvad:

7 / 10

Ainuõõssed toituvad ...

8 / 10

Hüdrade ehitusse kuuluvad:

9 / 10

Ainuõõssed jaotatakse ehituse järgi:

10 / 10

Karikloomad nimetus tuleneb sellest, et nende keha ...

Marje Loide

results loading