Areng (konn, vesilik). Vali õiged väited

Sinu tulemus on
1 / 2

Milline on õige vesiliku arengutee?

2 / 2

Milline vastus on õigesti reastatud arenguetappidega?