ESMAABI teadmiste test. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 14

Kunstliku hingamise sagedus imikul on ...

2 / 14

Kaudset südamemassaaži tehakse minutis ...... korda.

3 / 14

Mida teha teadvusetu kannatanuga, kellel süda töötab ja hingamine on korras?

4 / 14

Õnnetuspaigal on kõige olulisem ...

5 / 14

Kunstliku hingamise sagedus täiskasvanul on ...

6 / 14

Enne kunstliku hingamise tegemist tuleb veenduda, et ...

7 / 14

Millal ei tohi kannatanut keerata külili asendisse?

8 / 14

Eriti tundlik hapniku puuduse suhtes on ...

9 / 14

Kui õhk läheb kannatanu kopsudesse siis kannatanu ...

10 / 14

Kunstliku hingamise sagedus lapsel on ...

11 / 14

Inimese organismi tähtsaimad funktsioonid on ...

12 / 14

Kannatanu läbivaatusel tuleb alustada ...

13 / 14

Kunstliku hingamise ja südamemassaaži vahekord on ...

14 / 14

Tehes kunstlikku hingamist tuleb sulgeda kannatanu ...

results loading