Kalad. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 7

Kes neist kaladest elavad magevees?

2 / 7

Kes neist on merekala?

3 / 7

Kes neist on sõõrsuud?

4 / 7

Kes neist on siirdekalad?

5 / 7

Kes neist on ogaliklased?

6 / 7

Kes neist on lepiskalad?

7 / 7

Kes neist on röövkalad?

results loading