Kordame organismide koostist! Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

DNA ehk desoksüribonukleiinhape asub ...

2 / 12

Glükoosi kasutavad organismid peamiselt ...

3 / 12

Biokeemiliste reaktsioonide kiirust reguleerivad ...

4 / 12

RNA ehk ribonukleiinhape on ...

VIDEO. Rakkude võrdlemine.
5 / 12

DNA molekulile ainuomast II järku struktuuri nimetatakse ...

6 / 12

Keemilistest ainetest on organismide koostises kõige enam ...

7 / 12

Adeniin on ...

8 / 12

Riboos on ...

Glükolüüs
9 / 12

Valgu monomeerid on ...

Kuue sagedamini esineva aminohappemolekuli struktuurvalemid.
10 / 12

Taimede klorofülli koostisse kuuluv keemiline element on ...

Haruldased leelismetallid ning nende soolad
11 / 12

Organismides toimuvaid reaktsioone katalüüsivad peale ensüümide ...

12 / 12

1 grammi orgaanilise aine täielikul lagunemisel saame kõige rohkem energiat ...

Marje Loide

results loading