Kui pikk on antud kalade eluiga? Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

säga

2 / 12

tuur

3 / 12

kilu

4 / 12

tint

5 / 12

säinas

6 / 12

silm

7 / 12

särg

8 / 12

ahven

9 / 12

haug

10 / 12

viidikas

11 / 12

kiisk

12 / 12

emakala

results loading