Kui pikk on antud kalade eluiga? Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12 25s

emakala

2 / 12 25s

haug

3 / 12 25s

särg

4 / 12 25s

tint

5 / 12 25s

kiisk

6 / 12 25s

viidikas

7 / 12 25s

säga

8 / 12 25s

säinas

9 / 12 25s

kilu

10 / 12 25s

silm

11 / 12 25s

ahven

12 / 12 25s

tuur

results loading