Limused. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Limused on loomad, kes ...

2 / 12

Limused toituvad ...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
3 / 12

Limused on enamasti ...

4 / 12

Karbid on kõige lihtsama ehitusega limused, sest ...

Merikarp
5 / 12

Limuste liigirikkust ohustavad ...

Nafta laigud merel
6 / 12

Limuste kivistised ...

7 / 12

Limused paljunevad ...

8 / 12

Limustest on kõige arenenum rühm:

9 / 12

Limuste suuremad rühmad on ...

10 / 12

Limused on inimestele tähtsad, sest ...

11 / 12

Ebapärlikarbi vastsed ei saa areneda kui pole ...

12 / 12

Limuste vastsed on ...

Marje Loide

results loading