Loomariigi evolutsioon. Leia õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 11

Roomajad arenesid ...

2 / 11

Linnud arenesid ...

3 / 11

Loomariigi areng algas maismaal umbes ...

4 / 11

Kahepaiksed ...

5 / 11

Esimesed maismaaloomad olid ...

6 / 11

Lindude eeliseks on ...

Enamik linde ehitab pesa. Lindude emasloomad munevad mune. Munadest hautakse pojad. Liinud hoolitsevad järglaste eest (Näiteks hanelised ja kanalised on pesahülgajad, noorlinnud ei jää pärast koorumist pessa. Enamiku lindude noored on pesahoidjad ja on pesas lennuvõimestumiseni).
7 / 11

Imetajate eelisteks on ...

8 / 11

Imetajad arenesid ...

9 / 11

Inimene kui liik arenes ...

10 / 11

Kahepaiksed ...

11 / 11

Roomajad on edukamad kahepaiksetest, sest ...

Marje Loide

results loading