Putukate üldiseloomustus. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 16

Putukate rindmikule kinnituvad ...

2 / 16

Putukate keha on jaotatud ...

3 / 16

Putukad on toitumiselt ...

4 / 16

Putukate tagakehas asuvad ...

5 / 16

Putukad kuuluvad lülijalgsete hulka, sest ...

6 / 16

Putukate tagakeha on ...

7 / 16

Putukate pea küljes on ...

8 / 16

Putukate tähtsamad rühmad on ...

9 / 16

Putukate tundlad võivad olla ...

10 / 16

Putukate suised jaotatakse kasutamise järgi ...

11 / 16

Putukate silmad võivad olla ...

12 / 16

Putukad on tähtsad, sest ...

13 / 16

Putukad jaoatatakse rühmadesse ...

14 / 16

Putukad arenevad ...

15 / 16

Putukate veri pole punane, sest ...

16 / 16

Putukate arenenud meeled on ...

Marje Loide

results loading