Teadmiste test

Selgroogsete toitumine

Sinu tulemus on
1 / 12

Hammaste järgi jaotatakse selgroogsed ...

2 / 12

Taimtoiduliste loomade seedekulgla on ...

3 / 12

Vali õige toiduahel!

4 / 12

Öise eluviisiga loomad on ...

5 / 12

Segatoiduliste loomade hulka kuuluvad ...

6 / 12

Lihasööjate seedekulgla on ...

7 / 12

Kes neist toitub planktonist?

8 / 12

Talvel pole toitu ...

9 / 12

Saagi neelavad tervelt alla ...

10 / 12

Päikese eest peavad peituma ...

11 / 12

Videvikus peavad jahti ...

12 / 12

Täiskasvanud imetajate hammastik koosneb ...

Marje Loide

results loading