Teadmiste test

Selgroogsete vereringe

Sinu tulemus on
1 / 10

Vere ringlemist ei soodusta ...

2 / 10

Millisele selgroogsete klassile kuulub see süda ja vereringe?

3 / 10

Vereringe ülesanded on järgmised:

4 / 10

Millise selgroogsete klassi vereringe on pildil?

5 / 10

Kaladel on südames ...

6 / 10

Kelle vereringe on pildil?

7 / 10

Roomajate ja kahepaiksete südames puuduvad ...

8 / 10

Kellele kuulub süda?

9 / 10

Süda pumpab verd ...

10 / 10

Veresooned jaotatakse:

Marje Loide

results loading