Tunne skeeme ja jooniseid organismide koostise kohta! Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Pildil oleva taime marjad on kasulikud, sest ...

2 / 12

Pildil olev mudeli abil saab genereerida ...

3 / 12

Pildil olev biomolekul on ...

4 / 12

Fotol on kujutatud ...

5 / 12

Sellel pildil on ...

6 / 12

Pildil olevad vesiniksidemed on ...

Vee molekulid ja vesiniksidemed.
7 / 12

Joonisel on kujutatud ...

8 / 12

Pildil on organismidele vajalikud ...

9 / 12

Pildil on inimese kehas olevad ...

10 / 12

See skeem seletab ...

11 / 12

Kaladest saame luustiku jaoks ...

Kalade nahk on kaetud soomuste ja limaga, ent hingamiseks kasutavad nad lõpuseid. Kalad on veeloomad. Eriliseks meeleelundiks on neil küljejooneelund, millega tajutakse vee liikumise kiirust, temperatuuri ja keemilist koostist.
12 / 12

Pildil on ...

Marje Loide

results loading