Transpordi areng ja mõju maailmamajandusele

Majanduse toimimise eelduseks on hea transpordikorraldus. Enne raudtee arengut said inimesed kaupu vedada maismaal ainult veoloomade abil (eesel, hobune jt). Pikim kaubatee oli nn Siiditee:

Siiditee

Siiditee

Veonduse koht rahvamajanduses

Veondus jaguneb inimeste- ja kaubaveoks. Üleilmne transpordisüsteem koosneb: auto, maantee-, raudtee-, vee-, õhu- ja torujuhtmetranspordist.

Näide:

global-transportation-system_50290bb1e844a

Näide (torujuhtmed oranžid):

energy

Raudteetranspordi osatähtsus on vähenenud, õhu- ja torutranspordi osakaal suurenenud. Piirkonna või asula arengule on tähtis transpordigeograafiline asend. Mägised ja veeteedest kauged alad on vähem arenenud majandusega.

Autotransport

See transpordiliik hakkas arenema 20.sajandi algul ning on kiireima arenguga majandusharu. Auto on majandust ja ühiskonda kõige enam mõjutanud toode. Sõitjateveost moodustab autotransport 80%, paljudes riikides toimub selle abil ka kaubavedu. Nt Suurbritannias moodustavad autoveod kaubavedudest 80%.

Logistika on uus majandusharu, mis tegeleb toorme ja kauba suunamisega õigeks ajaks tellijani. Vahelaod ja pikk veotee muudavad kaubad kalliks, kulude vähendamist tagab logistika.

tigers-limited-logistics-solutions-government-outsourcing

Autoteede kogupikkus ületab 250 kordselt maakera ümbermõõdu. Pikim maanteedevõrgustik on USA-s, järgnevad Hiina, India ja Brasiilia.

Riikide teedevõrgustiku pikkused kaardil:

l_2770_f75a23c6cd294d34de3b51de253e058a

Teedevõrgustik Euroopas kaart.  Autode arvu kasv toob kaasa teenindavate majandusharude arengu, remont, hooldus, teede ja sildade ehitus jne. Autotööstus tarbib kolmandiku maailma naftatoodangust ja kasutab ära miljardi inimese hapniku, tekitab saastet ja müra.

Raudteetransport

Raudteetransport on poole sajandi võrra pikema ajalooga kui autoveondus. Raudteede ehitus on väga kallis ja tasub ära ainult suurte veosevoogude korral. Tähtis on ka vahemaade suurus, nt Saksamaal tasub vedada kaupu raudteel siis, kui veokaugus on rohkem kui 300 km.

Raudteejaam Saksamaal:

ice-709819-bmp

Siit on arusaadav, miks Eestis on raudteede kogupikkus vähenenud. Raudteel veetakse sütt, naftat, teravilja ning vajalik on koostöö mere- või autotranspordiga.

Kaubarong:

International-Railway-Transportation-Service-to-Astana

Raudtee eelis on ilmast ja aastaajast sõltumatu liiklusgraafik.

Veetransport

Veetransport jaguneb mere- ja siseveekogude laevanduseks ning on vanimaid transpordiliike maailmas. Veoste mahult on veetransport esikohal, see on kõige odavam ja moodustab maailma veoste hulgast kolmveerandi. Selle transpordiliigi läbilaskevõime on väga suur ja üle ookeanide vedu on odav, sest kaubalaevad mahutavad väga palju konteinereid.

Kaubalaev:

Colombo.Express.wmt (800x266)

Reisilaev:

cruise2

Aja ja kütusekulude säästmiseks on kaevatud Suessi ja Panama kanal. Puuduseks on vajadus koondada suured kogused kaupu, rajada kalleid sadamaehitisi ja sõltuvus looduslikest tingimustest (tormid, jää).

Õhutransport

Lennundus ehk õhutransport on noorim transpordiliik maailmas. See jaguneb tsiviil- ja sõjaväelennunduseks.

Sõjalennukid:

Collection_of_military_aircraft (1024x821)

Maailmas kasutab õhuteed umbes 1,3 miljardit inimest aastas. Eeliseks on kiirus ja lennuvälja olemasolu korral võimalus vedada kaupu mistahes maakera piirkonda. Nt mägedes või Kaug-Põhjas on helikopter, lennuk ainuke viis vedada inimesi ja kaupu.

Sydney lennujaam:

Sydney-Airport-T1-1 (1024x681)

Puuduseks on vähene mahutavus ja sõltuvus ilmastikust. Samuti on lennundus kõige kallim transpordiliik. Lennukitega veetakse kiiresti riknevaid kaupu (lilli), kiirsaadetisi (dokumente) ja väärisesemeid.

Torujuhtmetransport

Nafta ja gaasi suurte koguste edastamiseks kasutatakse torujuhtmeid.

Näide:

pipeline-againsat-mountain-backdrop (800x533)

See on odavam kui vedada rongide või tankeritega samu vedelikke. Ohutu ja automatiseeritud transpordiliik. Maailma esimene torujuhe 9,7 km pikk, ehitati Pennsylvanias 1860.a. nafta suunamiseks raudteejaama. USA-s on torujuhtmeid kõige rohkem 793 300 km, Venemaal 247 000 km ja Kanadas 98 500 km.

Euroopa gaastorude võrgustik:

20101016_eum906

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.