Üleilmastumine ja maailmamajanduse areng

Üleilmastumine ehk globaliseerumine on 21.sajandil tähtis märksõna, mis mõjutab inimese kõiki peamisi eluvaldkondi. 20.sajandi lõpus oli kogu maakera nagu üks suur küla, tekkinud oli tänu inimeste, teenuste, kaupade, kapitali ja teabe kiirele liikumisele globaalühiskond.

Majanduse üleilmastumine

Tänapäeval liiguvad üle riigipiiride raha, tehnoloogia ja info väga kiiresti. Ükski geograafia uurimisvaldkond ei ole lahus üleilmastumisest. Ka probleemid on kogu inimkonna probleemid, nt vaesus, narkomaania, tööpuudus.

Globaliseerumise näitajad:

Riikidevahelise kaubanduse liberaliseerimine, kaubanduse käibe kiire kasv võrreldes SKT või RKT-ga, kapitali liikumine üle maailma, hargmaiste ettevõtete arvu ja osatähtsuse kasv, finantsturud, rahvusvaheliste majandusorganisatsioonide teke, riikide suveräänsuse vähenemine rahvusvaheliste lepete tõttu (EU, WTO, OPEC), võrgustikupõhise majanduse areng.

Keenias tabati kaubitsejad illegaalse elevandiluu lastiga:

keenia

Üleilmastumine teistes valdkondades

Kultuuri valdkonnas toimub rahvuste amerikaniseerumine, segunemine, seda soodustab välisturism ja riikidevaheline migratsioon, samuti rahvusköökide üleilmne levik.

?????????????????????????????????????????

Inglise keel on saanud maailmas valitsevaks, arvatakse et praegu kasutusel olevatest 6000 keelest kaovad 100 aasta jooksul pooled. Eriti ohustatud piirkond on Aafrika Sahara-tagune ala, kus räägitakse u 1000 erinevat väikse kõnelejaskonnaga keelt.

Koostöövõrgustikud ja organisatsioonid

Euroopa Liit, 2013.a. on selles 28 riiki, ühine valuuta, praegu maailma suurim majandusjõud.

Suur Seitsmik ehk G7, 1975.a. loodud suurriikide ühendus, Itaalia, Jaapan, UK, Prantsusmaa, Saksamaa, Kanada ja USA.

G7 liikmesriigid

G7 liikmesriigid

G20 moodustati 1999.a. , selles ühenduses on kiire arenguga 19 arenguriiki + EL tervikuna.

G20 liikmesriigid

G20 liikmesriigid

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni – OECD eesmärgiks on tugevdada demokraatiat ja soodustada vabaturumajandust kogu maailmas.

OECD liikmesriigid

OECD liikmesriigid

1989.a. loodis Austraalia algatusel Aasia ja Vaikse ookeani Majanduskoostöö Organisatsioon – APEC, milles on 21 liiget. Eesmärgiks on regiooni koostöö ja ühiskondade tugevdamine, mida segavad riikidevahelised vastuolud.

APEC liikmesriigid

APEC liikmesriigid

Maailmamajandust ja globaliseerumist edendab ÜRO Toiduainete ja Põllumajanduse Organisatsioon FAO, millel on 191 liiget.

FAO liikmesriigid

FAO liikmesriigid

Tehnika areng, üleilmastumise näitajaks on mobiiltelefonide olemasolu pea igal inimesel, satelliitside ja interneti areng. Keskkonnakaitse globaliseerumise näitajaks on üleilmsed konverentsid (Rio de Janeiro) jätkusuutliku arengu tagamiseks ja Kyoto protokoll kasvuhoonegaaside vähendamiseks.

Õigusruumi üleilmseks kaitseks on moodustatud inimõiguste kaitse, majandustegevuse kaitse, patentide kaitse ja autorikaitse rahvusvahelised komisjonid ja kohtud. Poliitika üleilmastumist näitab riikide osalemine ÜRO jt organisatsioonide missioonidel ja töös, diplomaatiliste esinduste rajamine vastastikku välisriikidesse.

Üleilmastumise kriitika

Üleilmastumisega kaasnevad ka probleemid: tööpuudus ja vaesus suurenevad, ökoloogiliste katastroofide võimalikkus suureneb, tipptehnoloogia ei jõua vaesteni. Tootmine monopoliseerub, väiketootjad pankrotistuvad, suureneb lõhe vaeste ja rikaste inimeste ja riikide vahel. Veerand maailma riikidest sõltub välisabist ja on riigivõla suuruse tõttu lootusetus seisundis. Ka enama arenenud riikides on globaliseerumise mõju tunda, nt USA-s esitas Detroit 2013.a. pankrotiavalduse. Itaalias on suurenenud vahe rikka põhja ja vaesema lõuna elanike sissetulekutes, sama tendents on ka Inglismaal ja Jaapanis. Vaatamata sellele on globaliseerumine paratamatu, peab oskama sellest kasu saada.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.