Valgusvihk

fuusika102

Igapäevaelus saame jälgida mitte valguskiiri, mis on mõttelised jooned, vaid valgusvihkusid, mis oma olemuselt kujutavad paljudest valgus­kiir­test koosnevaid kimpe.

Valguskiirte asetus vihus iseloomustab vihus sisalduva valguse inten­siivsust – mida tihedamalt on kiired, seda suurem on valguse inten­siivsus vastavas ruumiosas.

Valgusvihkusid on sõltuvalt valgus­kiir­te vastastikkusest asendist nendes kol­me liiki:

Koonduvas valgusvihus lähenevad kiired üksteisele. Valgusvihus kiirte sihis edasi liikudes (valgusallikast eemaldudes) suureneb vihus sisalduv pinnaühikule langeva valgusenergia hulk.

fuusika103

Hajuvas valgusvihus eemalduvad kiired üksteisest. Valgusvihus kiirte sihis edasi liikudes (valgusallikast eemaldudes väheneb vihus sisalduv pinnaühikule langeva valgusenergia hulk.

fuusika104

Paralleelses valgusvihus asuvad kiired üksteisest igal pool ühekaugusel. Valgusvihus pinnaühikule langeva energia ei sõltu sellest millist kohta vihus vaa­del­dakse – valgusenergia jaotus vihus on homogeenne.

fuusika105

See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud