Vooluallika tööpõhimõte

Kui mingisugune keha liigub mingisuguse jõu mõjul, siis öeldakse, et see jõud teeb keha liigutamiseks tööd. Kuna vooluallika sees peavad laetud osakesed liikuma elektrivälja jõududele vastupidises suunas, siis ei saa neid liigutavad jõud olla elektrilise iseloomuga.

Seega, laengute eraldamiseks vooluallika sees teevad tööd mingid mitteelektrilised jõud. Kohti vooluallikas, kuhu laenguid liigutavad jõud erinimelised elektrilaengud koondavad, nimetatakse vooluallika poolusteks. Vooluallikal on alati kaks poolust. Seda, millele on koondunud positiivne laeng, nimetatakse vooluallika positiivseks pooluseks, negatiivne laeng koguneb vooluallika negatiivsele poolusele.

Nende, väliste jõudude töö tulemusena muundub mingisugune teine energia liik vooluallikates elektri(välja)energiaks.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud