Vooluringi skeemitähised

Kuna vooluring koosneb enamasti paljudest osadest, siis selleks, et saada paremat ülevaadet voolu¬ringi koostisosade ning nende ühendusviiside kohta, kujutatakse vooluringi erinevaid osi joonistel spetsiaalsete tingmärkidega. Taolisi tingmärkide abil kujutatud ülevaatlike jooniseid nimetatakse elektriskeemideks.

11

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud