Voolutugevuse definitsioon

Elektrivoolu iseloomustatakse erinevate füüsikaliste suuruste abil – neist kõige olulisem on elektrivoolu tugevus (või lihtsalt voolutugevus). Voolutugevus iseloomustab juhi ristlõiget ajaühikus läbiva laengu suurust.

Voolutugevust arvutatakse valemist:

5

kus I – voolutugevus, mida mõõdetakse amprites (1A), q – juhti läbiva laengu suurus, mida mõõdetakse kulonites (1C) ja t – aeg, mille jooksul laeng juhti läbib, mida mõõdetakse sekundites (1s).

Elektrivool on inimese tervisele kahjulik, seepärast tuleb olla elektriseadmete kasutamisel ettevaatlik. On kindlaks tehtud, et vool tugevusega alla 1 mA (milliampri) on inimesele ohutu, vool tugevusega üle 100 mA (milliampri) võib aga osutuda surmavaks.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud