Elektrilaeng. Punktlaeng

Elektrilaeng on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha omadust astuda teiste kehadega elektro­magnetilisse vastastikmõjusse.

Kehade elektriseerimiseks on kaks viisi: (1) Kehad elektriseeruvad omavahelisel hõõrdumisel, kusjuures elektriseeruvad mõlemad hõõrdumisest osa võtvad kehad või (2) Kehad elektriseeruvad kokkupuutel teiste elektrilaengut omava kehaga.

Video: Kehade laadumine hõõrdumisel

Punktlaeng on idealiseeritud mudel – elektriliselt laetud keha, millel puuduvad mõõtmed. Punkt­laen­gu mõiste abil lihtsustatakse elektrinähtuste uurimist tavaliselt juhtudel, kui keha või osakese mõõtmed on tühised võrreldes tema kaugusega teistest elektrilaengut omavatest kehadest või osakestest. Neil juhtudel võib mõõtmed arvestamata jätta.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud