Elektromagnetismi rakendused

Magnetvoo, pinge ja voolutugevuse muutused vahelduvvooluahelas:

190

kus U – pinge hetkväärtus, Um=BSω – pinge maksimumväärtus – amplituudväärtus – (mõlemad V). Valem rakendub juhul kui vahelduvvoolu indutseeriva välja magnetvoog Φ muutub.

191

kus B – välja magnet-induktsioon (T), S – raami pindala (m2), ω – pöörlemise ringsagedus (rad/s), t- ajahetk (s)

192

kus I – voolutugevuse hetkväärtus, Im – voolutugevuse maksimumväärtus ehk amplituudväärtus (mõlemad A), ω – pöörlemise ringsagedus (rad/s), t – ajahetk (s) ning φ – faasinihe pinge ja voolutugevuse muutumise (rad) vahel.

Trafo valem:

193

kus k – trafo ülekandesuhe; Np – primaarmähise keerdude arv, Ns – sekundaarmähise keerdude arv, Up – pinge (ka elektromotoorjõud) primaarmähisel; Us – pinge (elektromotoorjõud) sekundaarmähisel (pinged, elektromotoorjõud – V), Ip – voolutugevus primaarmähises; Is – voolutugevus sekundaarmähises

Induktiivtakistus:

194

kus XL – induktiivtakistus (Ω); ω = 2πf – vahelduvvoolu ringsagedus (rad/s), f – vahelduvvoolu sagedus(Hz); L – pooli induktiivsus (H).

Mahtuvustakistus:

195

kus XC – mahtuvustakistus (Ω); ω = 2πf – vahelduvvoolu ringsagedus (rad/s), f – vahelduvvoolu sagedus(Hz); C – kondensaatori mahtuvus (F).

RCL-jadaahela näivtakistus:

196

kus Z – RCL jadaahela näivtakistus, XR – ahela aktiivosa takistus, XL – ahela induktiivosa takistus, XC – ahela mahtuvusliku osa takistus – kõik Ω

Faasinihkenurk on RCL-jadaahelas:

197

kus φ– faasinihkenurk (rad), XR – ahela aktiivosa takistus, XL – ahela induktiivosa takistus, XC – ahela mahtuvusliku osa takistus – kõik Ω

Ohm’i seadus vahelduvvooluahelas:

198

kus I – voolutugevus ahelas (A), U – pinge ahela otstel (V), XR – ahela aktiivosa takistus, XL – ahela induktiivosa takistus, XC – ahela mahtuvusliku osa takistus – kõik Ω

NB! Kui

190

siis

192

Vahelduvvoolu võimsus aktiivtakistusel:

199

N – võimsus (W), U – pinge (V), I – voolutugevus (A), R või XR – aktiivtakistus (Ω).

Pinge ja voolutugevuse efektiivväärtused:

200

kus Um ja Im on vastavalt pinge ja voolutugevuse amplituudväärtused (maksimumväärtused), Uef ja Ief – pinge ja voolutugevuse efektiivväärtused. (U => V; I => A), 201 ja 202– pinge ja voolutugevuse ruutkeskmised väärtused (vastavalt V2 ja I2).

Võimsuse efektiivväärtus:

203

Nef – võimsuse efektiivväärtus (W); Um ja Im on vastavalt pinge ja voolutugevuse amplituudväärtused (maksimum-väärtused), Uef ja Ief – pinge ja voolutugevuse efektiivväärtused (U => V; I =>A)

FM-laine levimiskaugus Maal:

204

kus d – laine levimiskaugus või masti nähtavuskaugus (m), R – Maa raadius (R=6,4∙106m), h – saateantenni kõrgus maapinnast (m).

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud