Elektromagnetvälja energia

Elektrivälja olemasolu ruumis, on elektrijõudude tekkimise eelduseks. Samaväärne on ka väide, et elektrilaeng omab elektriväljas energiat.

Nägime, et laetud kondensaator omab energiat:

fuusika69

kus A – kondensaatori tühjenemisel tehtav töö; q – kondensaatori laeng, U – kondensaatori pinge; C – kondensaatori mahtuvus.

Sisuliselt on kondensaatori energia puhul tegu kondensaatori plaatide vahelise elektrivälja energiaga.

Ka vooluga induktiivpool omas energiat:

fuusika70

kus W – vooluga pooli energia, L – pooli induktiivsus ja I – voolutugevus poolis

Pooli energia puhul tegu aga voolu magnetvälja energiaga.

Elektrivälja energia võib teatud protsesside käigus muunduda magnetvälja energiaks ning vastupidi. Elektri- ja magnetväljade energiate summat nimetatakse elektromagnetvälja energiaks (elektro­magnet­energiaks)

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud