Energeetika alused ning tööstuslikud energiaallikad

Kõige kiiremini suureneb inimkonna vajadus elektrienergia järele.

Elektrienergiat toodetakse elektrijaamades kasutades selleks peamiselt Faraday poolt avastatud elektromagnetilise induktsiooni nähtust – mähis pannakse magnetväljas pöörlema – tulemuseks on mähises tekkiv elektromotoorjõud (pinge), mille abil saadavat vahelduvvoolu on käepäraste vahenditega võimalik muundada (trafo), transportida (vahelduvvooluvõrk) ja muundada teisteks energialiikideks (tarvitad).

Sõltuvalt sellest, milline energia liik elektrijaamas elektrienergiaks muundatakse, jagunevad elektrijaamad:

  • hüdro-, tuule- ja laine- ning loodete elektrijaamadeks, kus elektrienergiaks muundatakse vee või tuule mehaaniline energia,
  • soojuselektrijaamadeks, kus elektrienergiaks muundatakse kütuste siseenergia,
  • tuumaelektrijaamadeks, kus elektrienergiaks muundatakse tuumade seoseenergia,
  • päikesejaamadeks, kus elektrienergiaks muundatakse Päikese kiirguse energia ning
  • termaalsoojusjaamadeks, kus elektrienergiaks muundatakse Maa sisemiste kihtide soojus.
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud