Füüsikaline tunnetusprotsess:

(1) Looduses leiab aset mingi vaadeldav sündmus =>

(2) Sündmust kirjeldav info (signaal) jõuab vaatlejani =>

(3) ning võetakse vastu erinevate retseptorite abil kus signaal muundatakse elektrisignaaliks (NB! enamasti sisaldab see info moonutusi) =>

(4) mis saadetakse mööda närve vaatleja ajju, kus tekib retseptoritelt saadud signaali põhjal sündmust peegeldav aisting =>

(5) erinevatelt meeleorganitelt saadud info põhjal tekib vaatlejal ümbritsevast terviklik aistingute komplekt ehk taju =>

(6) kasutades eelnevaid kogemusi ja teadmisi, moodustub tajudest vaatleja ajus terviklik kujutlus (visioon) tema poolt vaadeldavast objektist või nähtusest.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud