11. Shapes

Õppevideo: Shapes Song

Ring – circle

circle

Poolring – semicircle

semicircle

Ellips – ellipse

ellips

Ovaal – oval

oval

Süda – heart

heart

Poolkuu – cresent

cresent

Kolmnurk – triangle

triangle

Ruut – square

square

Nelinurk – rectangle

rectangle

Romb – rhombus / diamond

Rhombus-diamond

Rööpkülik – parallelogram

parallelogram

Trapetsoid – trapezoid

trapezoid

Trapets – trapezium

trapezium

Viisnurk – pentagon

pentagon

Kuusnurk – hexagon

hexagon

Seitsenurk – heptagon

heptagon

Kaheksanurk – octagon

octagon

Üheksanurk – nonagon

nonagon

Kümmenurk – decagon

decagon

Nool – arrow

arrow

Täht – star

star

Rist – cross

cross

Laul: The Shapes Song

 

Laul: Shape Song
Olen ruut, sa näed mind kõikjal.
I’m a square, I’m a square you can see me everywhere.

Mul on neli serva.
I have four sides.

Ma olen ring, ma käin ringi.
I’m a circle, I go round and round.

Mul pole algust ega lõppu. Olen ümmargune ring.
I have no start, I have no end. I’m circle round and round.

Ma olen kolmnurk. Olen teravatipuline väike kujund.
I’m a triangle. I’m a pointy little shape.

Mul on kolm serva.
I have three sides.

Me oleme kujundid.
We are shapes.

Sa näed meid kõikjal.
You can see us everywhere.

Ma olen nelinurk.
I’m a rectangle.

Ma käin tõeliselt pikka ruutu.
I go really long square.

Mul on neli serva.
I have four sides.

Olen täht kaugel taevas.
I’m a star in the sky so far.

Mul on viis väljaulatuvat kätt.
I have five pointy arms.

Olen süda. Olen kurvikas ja nii tark.
I’m a heart. I’m su curvy and so smart.

Olen romb.
I’m a diamond.

Sa võid mind näha sõrmusel.
You can see me on a ring.

Ma olen nii särav ja ere.
I’m so shiny and so bright.

 

Laul: 5 Little Shapes
Five little shapes jumping on the bed

Square fell off and bumped his head

Triangle called the doctor and the doctor said:

’No more shapes jumping on the bed.’

Four little shapes jumping on the bed

Triangle fell off and bumped his head.

Star called the doctor and the doctor said:

’No more shapes jumping on the bed.’

Three little shapes jumping on the bed

Star fell off and bumped his head.

Oval called the doctor and the doctor said:

’No more shapes jumping on the bed.’

Two little shapes jumping on the bed

Oval fell off and bumped his head.

Circle called the doctor and the doctor said:

’No more shapes jumping on the bed.’

One little shape jumping on the bed

Circle fell off and bumped his head.

Square called the doctor and the doctor said:

’Put the shapes right to bed.’

results loading