17. me/ him/ her

Laul: Pronouns Song

Asesõnad asendavad nimisõnasid.
Pronouns take the place of nouns.

Mina, tema (meessugu), tema (naissugu), meie, nemad, sina / teie, see (eluta)
I, he, she, we, they, you, it

Sally küpsetas muffineid. Sally andis mulle ühe.
Sally baked cupcakes. Sally gave me one.

Sally küpsetas muffineid. Ta andis mulle ühe.
Sally baked cupcakes. She gave me one.

Asesõna TEMA asendab NIMISÕNA Sally.
The pronoun SHE takes the place of the NOUN: Sally.

Liz ja Ray mängisid kulli. Lizil ja Rayl oli lõbus.
Liz and Ray played tag. Liz and Ray had fun.

Liz ja Ray mängisid kulli. NEIL oli lõbus.
Liz and Ray played tag. THEY had fun.

Asesõna THEY asendab nimisõnad Liz ja Ray.
The prounoun THEY takes the place of the NOUNS: Liz and Ray.

Omastavad asesõnad näitavad kuulumist.
Possessive pronouns show belonging.

Minu, tema (meessugu), tema (naissugu), nende, sinu / teie, kelle, selle
My, his, her, our, their, your, whose, its

Jason kaotas Jasoni palli.
Jason lost Jason’s ball.

Jason kaotas OMA palli.
Jason lost HIS ball.

Asesõna TEMA asendab nimisõna Jason.
The pronoun HIS takes the place of the NOUN: Jason.

Umbisikuline asesõna ütleb sulle midagi, mis ei ole isikuline või täpne.
An indefinite pronoun tells you something that is not definite or exact.

Igaüks, kõik, mitte keegi, kõik
Anyone, everything, no one, everybody

Terve klass peab praegu lahkuma.
The whole class must leave now.

Kõik peavad praegu lahkuma.
Everybody must leave now.

Asesõna KÕIK asendab nimisõna ’klass’.
The pronoun EVERYBODY takes the place of the NOUN: class.

Harjutus enesekontrolliks: asesõnad

results loading