Areomeeter

Kehade ujumistingimustel põhineb vooliste tiheduse mõõtmiseks kasutatava seadeldise – areomeetri töötamine.

Areomeeter on mingi kindla ruumalaga (enamasti klaasist ampull) keha, mille sisse on asetatud erineval hulgal raskusi (peenikesi tinakuule vms). Areomeetri mõõteskaala asub tema pikaks venitatud kaelal.

Mida tihedam on voolis, mida mõõdetakse, seda suurem on areomeetrile mõjuv üleslükkejõud ning seda rohkem tema mõõteskaala voolisest välja ulatub. Väiksema tihedusega voolistes mõjub areomeetrile väiksem üleslükkejõud ning seetõttu on ka skaala sügavamale voolisesse sukeldunud.

Kui skaala sukeldub liiga sügavale voolisesse, tuleb kasutada sama suure ruumalaga, aga väiksema massiga – see tähendab väiksema tihedusega areomeetrit.

Areomeeter:

hydrometer2l_153000-

results loading