Asesõna – местоимение

deeply-in-love-smiley-emoticon

Oma tähenduselt jagunevad asesõnad: личные isikulised, притяжательные omastavad, указательные näitavad, jt.

happy-smiley-face-emoticon

Isikuline asesõna – личное местоимение

Vene keeles puudub asesõnadel lühivorm.

Vene keeles kasutatakse asesõna meessoost – он, naissoost –он , kesksoost – оно.

Ainsus                                  

  • я               mina     
  • ты            sina   
  • он, она   tema    
  • оно           see

Mitmus

  • мы         meie
  • вы         teie
  • они         nemad

sorrow-smiley-emoticon

Omastav asesõna – Притяжательное местоимение

Asesõnad мой ’minu (oma)’ ja твой ’sinu (oma)’ ühilduvad neile järgneva nimisõnaga soos ja arvus. Need vastavad küsimusele kelle oma? 

МОЙ, МОЯ, МОЁ  minu (oma)

VeneK7

 

МОИ minu(omad)

VeneK8

 

ТВОЙ, ТВОЯ, ТВОЁ sinu (oma)

VeneK9

 

ТВОИ  sinu (omad)

VeneK10

 

НАШ, ВАШ  meie (oma), teie (oma)

Küsimustele kelle oma? Vastavad asesõad meie (oma) наш ja teie (oma) ваш ühilduvad soos ja arvus nimisõnaga, mille juurde need kuuluvad.

НАШ, НАША, НАШЕ

VeneK11

 

НАШИ meie omad

VeneK12

 

ВАШ, ВАША, ВАШЕ teie oma

VeneK13

 

ВАШИ

VeneK14

 

ЕГО, ЕЁ, ИХ TEMA (OMA), NENDE (OMA) 

Nii Её kui ka его on eesti keeles tema (oma), Kui tahad öelda, et miski kuulub meesterahvale, siis peab ütlema его . Kui tahad öelda,mis kuulub naisterahvale, siis peab ütlema её.

VeneK15

Чей это кабинет? Это её кабинет.  (naise oma)

Чья это ручка? Это его ручка.  (mehe oma)

Чьё это заявление? Это его заявление.  (mehe oma)

Чьи это документ?  Это их документы.  (nende oma)

happy-nodding-smiley-face-emoticon

Näitav asesõna  указательное местоимениею

 

Näitavad asesõnad этот  ja тот  viitavad millelegile või kellegile. Nendel on sugu ja arv.

VeneK16

 

VeneK17

 

Этот стул занят.                  See tool on     kinni.

Эта комната занята.            See tuba on     kinni.

Это место занято.                See koht on    kinni.

Эти места заняты.               Need kohad on kinni.

Näitavat asesõna этот kasutatakse ka iseseisvalt (kui on teada, millest räägitakse).

–       Дайте, пожалуйста, фотоаппарат.

–       Этот?

–       Да, этот.

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading