Coulomb’i seadus

Punktlaengute vahel võivad mõjuda nii tõmbe- kui tõukejõud, nende elektriliste jõudude suurus määratakse Coulomb’i seadusega, mille kohaselt: kaks punktlaengut mõjutavad teineteist vaa­ku­mis jõududega, mis on võrdelised laengute suurustega ja pöördvõrdelised nende vahelise kauguse ruuduga ning osakestele mõjuvad elektrilised jõud on suunatud pikki laenguid ühendavat sirget.

Füüsika11

kus F – elektriline jõud, q1 – I laengu suurus, q2 – II laengu suurus, r – laengute vaheline kaugus (m), k= 9·109 N·m2 /C2) = 9·109 N∙m2∙C-2 = 9·109 kg∙m3∙A-2∙s-4 – elektrikonstant (kuloniline konstant).

NB! Valemist nähtub, et kaks 1C suurust laengut (mis tõsi küll on ülisuured), mis asuvad teineteisest vaakumis 1m kaugusel, mõjutavad vastastikku 9·109 N suuruse laenguga – see on põhjus, miks on makromaailmas valdavateks jõududeks just elektromagnetjõud.

Kui punktlaengud asuvad keskkonnas, on nendevaheline tõmbe- või tõukejõud väiksem. Suurust, mis iseloomustab mitu korda on kuloniline jõud selles keskkonnas väiksem kui vaakumis, nimetatakse keskkonna dielektriliseks läbitavuseks.

Füüsika12

kus ε – keskkonna dielektriline läbitavus, F0 – punktlaengute vahel mõjuv kuloniline jõud vaakumis, F – samade laengute vahel keskkonnas mõjuv jõud.

 

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading