Eessõnad

Eessõnad on muutumatud sõnad, mis kuuluvad nimisõnade või asesõnade juurde ja väljendavad ruumilisi, ajalisi, põhjuslikke jms. suhteid. Eessõna määrab kindlaks, millises käändes on nimisõna või asesõna.

Saksa keelArtikkel3

 

Allikas: Saksa keele grammatika

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading