Energia. Mehaaniline energia

Energia on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha (või kehade süsteemi) võimet teha (mehaanilist) tööd.

Kui keha liigub, siis omab ta kineetilist energiat.

Kui keha on vastastikmõjus teiste kehadega, siis omavad need kehad potentsiaalset energiat.

Keha kineetilise ja potentsiaalse energia summat nimetatakse mehaaniliseks energiaks.

Kui keha energia (või mõni selle alaliikidest) muutub, siis on tehtud mehaaniline töö selle muundumise mõõduks see tähendab, et keha energia kahanemine väljendub keha poolt tehtava tööna ning keha energia kasv väljendub kehaga tehtud tööna.

results loading