Energia miinimumi printsiip

Energia miinimumi printsiibi kohaselt kulgevad kõik iseeneslikud ehk mitte välismõjust tingitud protsessid alati energia kahanemise suunas. Kui me soovime mingile ühele objektile anda suurt kogust energiat, siis peame muutma energia vahepealse loovutamise talle võimatuks.

results loading