GPS ja geoinfosüsteem

Üleilmne asukoha määramise süsteem (lühend GPS ingliskeelsest väljendist global positioning system) on satelliitnavigatsiooni süsteem, mille omanik on Ameerika Ühendriikide valitsus. See süsteem koosneb ümber maakera tiirlevatest satelliitidest ja Maal paiknevatest seirejaamadest. GPS (pikem selgitus GPS ) seadmed määravad satelliitidelt saadud signaalide põhjal geograafilised koordinaadid mistahes maakera paigas. GPS seadmeid kasutatakse mere- ja autosõidul, sõjaväes, kaartide koostamisel, põllumaade inventeerimisel jne.

Garmin GPS

GIS on geograafiline infosüsteem, mis koosneb digitaalsetest seadmetest, mille abil kogutakse ja töödeldakse ja esitatakse andmeid. GIS abil saab kiiresti andmeid reaalajas, nt jääolud, lühim teekond.

results loading