Gravitatsioonijõud. Gravitatsiooniseadus

Gravitatsiooniline vastastikmõju esineb kõikide massi omavate osakeste (vahel) ning avaldub alati kehade vahelise tõmbumisena.

Kahe keha vahel mõjuv gravitatsioonijõud on võrdeline kehade massidega ning ruut­pöörd­võr­de­line kehade vahelise kaugusega (Newtoni gravitatsiooniseadus)

109

kus F – kehade vaheline gravitatsioonijõud; m1 ja m2 – kehade massid; r – kehade vaheline kaugus; G=6,6720∙10-11 N∙m2∙ kg-2 – gravitatsioonikonstant.

Gravitatsioonijõud on makromaailmas üpriski tühine – kahe 1kg massiga teineteisest 1m kaugusel asuva keha vahel mõjub gravitatsioonijõud 6,67∙10-11N ≈ 70 pN, mistõttu võib selle jõu enamikul juhtudel jätta arvesse võtmata.

Sildid
results loading