Kang

Kui mingile kehale, mis ei saa pöörelda, mõjub piisava suurusega jõud, hakkab keha selle jõu sihis liikuma.

Kui keha saab pöörelda ümber oma telje, siis hakkab keha temale mõjuva jõu mõjul hoopis pöörlema. Jõu pöörav mõju sõltub jõu suurusest, aga ka sellest, millisele kohale jõud kehas mõjub – rakenduspunktist.

Kang on mudel, mille abil saame kirjeldada jõu(dude) pööravat mõju kehadele.

Punkti, mille ümber kang pöörelda saab, nimetatakse kangi toetuspunktiks (sest tavaliselt toetub kang selles kohas teisele kehale).

Punkte, kuhu mõjuvad kangi pööravad jõud, nimetatakse nende jõudude rakenduspunktideks.

Kaugust toetuspunktist rakenduspunktini mõõdetuna pikki kangi, nimetatakse jõu õlaks.

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading