KIIRUS

Kiirus on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha poolt ajaühikus sooritatavat nihet (või läbitavat teepikkust):

2

kus  3on keha poolt sooritatud nihe (asukoha muutus ruumis 4 ning 5 ja 5a on keha alg- ja lõppasukoha koordinaatvektorid 6 ning 7 ) ja ∆t nihke sooritamiseks kulunud ajavahemik (vaatluse lõpp- (t2)  ja alghetkede(t1)erinevus/vahe ∆t = t2 – t1)

Kiirust mõõdetakse meetrites sekundis [v]=1m/1s = 1 m/s = 1 ms-1

Ühtlasel liikumisel keha kiirus aja jooksul ei muutu. Kui liikumine on mitteühtlane, siis kasutatakse selle kirjeldamiseks keskmist kiirust (mis iseloomustab millise teepikkuse/nihke läbib keha ajavahemikus keskmiselt) või hetkkiirust (mis iseloomustab keha kiirust kindlal ajahetkel).

Sildid
results loading