KOHAMÄÄRUSES ESINEVAD EESSÕNAD

IN
1. Suured geograafilised kohad (mandrid, riigid, linnad jne.)
*in England (Inglismaal)
*in London (Londonis)
*in the country (maal)
2. Tänavad
*in Tamme street (Tammel tänaval)
3. Ümbritsevad kohad
*in the garden (aias)
*in the picture (pildil)
*in a car (autos)
*in the sky (taevas)
*in the corner (nurgas)
4. Grupid, organisatsioonid
*in the army (sõjaväes)
*in a sports-club (spordiklubis)

AT
1. Kindlad asukohad (aadressid jne.)
*at 10 King Street (King Streeti majas nr. 10)
*at the top of the paper (lehe ülalosas)
*at the corner of a street (tänavanurgal)
2. Sündmused, tegevused
*at a party (peol)
*at a meeting (koosolekul)
3. Kohad, viidates tegevusele
*at school (koolis)
*at the cinema (kinos)

ON
1. Väiksemad geograafilised asukohad
*on an island (saarel)
*on a farm (talus)
2. Pinnad (mitte sisemus)
*on the top floor (kõige ülemisel korrusel)
*on the shelf (riiulil)
*on the wall (seinal)

MUUD EESSÕNAD
*near the postoffice (postkontori ligidal)
*under the table (laua all)
*above the table (laua kohal)
*behind the house (maja taga)
*between the houses (majade vahel)
*in front of the house (maja ees)

KUHU?

to France (Prantsusmaale)
to the country (maale)
to school (kooli)
to the theatre (teatrisse)
into the house (majja)
into the car (autosse)
to the car (auto juurde)
towards the house (maja poole)
up to the gate (väravani)
into the bag (kotti)
into her pocket (oma taskusse)
into the water (vette)
to the left (vasakule)

KUST?

from France (Prantsusmaalt)
from Paris (Pariisist)
from the country (maalt)
from the seaside (mere äärest)
from the house (majast)
out of the house (majast välja)
out of his pocket (taskust välja)
from his pocket (taskust)
from the table (laualt)
from work (töölt)
from the library (raamatukogust)
off the ladder (redelilt maha)
off the horse (hobuse seljast maha)

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading