Laengu ühikud

Elektrilaengu suurust mõõdetakse kulonites (1C)

Laengu ühik defineeritakse fundamentaalühikute – elektrivoolu tugevuse- ja ajaühiku kaudu: kui voolutugevus juhis on 1A, siis läbib igas sekundis juhi ristlõiget 1C suurune elektrilaeng.

1C=1A· 1s = 1 As

Elementaarlaengu suurus on

e = 1,6021773·10-19 C ≈ 1,60·10-19 C

Elektrilaengu ühikuna saab kasutada ka mistahes teisi voolutugevuse ja ajaühiku korrutusi.

Näiteks aude ja patareide „eluiga“ mõõdetakse ampertundides. Mida tähendab, et aku eluiga on 2100 mAh?

2100 mAh = 2100 mA·1h = 2100 10-3·A·3600s = 7560 As = 7560 C

Sellest ei tohiks siiski aru saada, et akus sisaldub 7,56 kC suurune elektrilaeng. Nimetatud elektri­laen­gu suurus iseloomustab paljude laetud osakeste laengute summat, mida vooluallikas oma „eluaja“ jooksul vooluringis oma ühelt pooluselt teisele liigutada suudab.

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading