Lainete peegeldumine

Jõudes kahe keskkonna lahutuspinnale, muudab laine seal oma levimise suunda.

Kui laine pöördub la­hu­tuspinnalt tagasi algsesse ehk lähtekeskkonda, nime­ta­tak­se seda nähtust lainete pee­gel­du­mi­seks.

Lainete peegeldumisel kehtib lainete peegeldumisseadus:

185

(1) lainete langemisnurk on alati võrdne peegeldumisnurgaga

(2) langev kiir, peegeldunud kiir ning lan­gemispunktist tõmmatud pinna­nor­maal asuvad alati samal tasapinnal

Lainete peegeldumisseadus kehtib mis­ta­hes kujuga keskkondade lahutuspindade korral.

 

VIDEO:

Lainete peegeldumine

Sildid
results loading