Lenz’i reegel

Induktsiooni elektromotoorjõu suund määratakse Lenz’i reegliga: induktsiooni elektromotoorjõu suund on selline, et tekkiva induktsioonvoolu poolt tekitatav magnetvoog püüab takistada teda põhjustava magnetvoo muutumist.

ehk teisisõnu püüab induktsioonvoolu magnetväli takistada teda esile kutsuva magnetvälja muu­tumist.

NB! Kui magnetväljad tugevdavad teineteist (on samasuunalised), siis väljatekitajad tõmbuvad, kui aga nõrgendavad teineteist (on vastassuunalised), siis tõukuvad.

 

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading