Maa kui süsteem

Süsteemi mõiste. Omavahel seoses olevate objektide terviklik kogum on süsteem.

Maa süsteem:

onion_big

Objektid on süsteemi algosad. Süsteemi iseloomustatakse tema osade omaduste, hulga, paigutuse ja seoste järgi. Süsteemi enda ehitusest ja keskkonnamõjudest oleneb süsteemi dünaamika ja käitumine. Süsteemid võivad olla avatud või suletud. Avatud süsteemid vahetavad ainet ja energiat keskkonnaga. Looduses täielikult suletud süsteeme ei esine. Süsteemid võivad olla staatilised või dünaamilised.

 

results loading